Hoffelijk Webshop
Bestel direct in onze webshop!


Strategische hr-dienstverlening

De kennis van medewerkers is meer dan ooit een strategische factor. Dit terwijl het voor medewerkers steeds moeilijker wordt om alle actuele kennis tot zich te nemen en toe te passen in de praktijk om van toegevoegde waarde te zijn voor de klant. Als HR beoog je medewerkers hierin te ondersteunen maar vooral het opleidingspotentieel te benutten.

Wat kan Hoffelijk voor je betekenen?
Hoffelijk is een specialistische partij die organisaties begeleidt in het behalen, onderhouden en waarborgen van vakbekwaamheid. Afhankelijk van de wensen kunnen we je ontzorgen in:

Hoffelijk Financieel: opleiden, examineren, Academy en e-Portfolio

Hoe gaan we te werk?
De waarde van strategische HR-outsourcing valt en staat met hoe goed de dienstverlening aansluit op de wensen, processen en doelstellingen van de uitbestedende organisatie.
We besteden dan ook altijd veel aandacht aan het inventariseren van behoeftes en organisatorische doelstellingen tijdens de intakegesprekken. We gaan een partnership aan waarbij we niet alleen uitvoeren wat in eerste instantie van ons gevraagd wordt, maar we denken mee om efficiënt, convenabel, kwalitatief goed en onderscheidend personeel op te leiden. Daarnaast geven we de organisatie de juiste tools in handen om voortgang te monitoren en blijven we nauw betrokken om samen verder te ontwikkelen.

Zo garanderen we een dienstverlening die leidt tot gewenste resultaten. We overtreffen de verwachtingen door van onmisbare en toegevoegde waarde te zijn.

Hoe garanderen wij van toegevoegde waarde te zijn?
Wij hebben de afgelopen jaren ontzettend hard geïnvesteerd in innovatieve systemen en diensten die in samenhang je organisatie volledig ontzorgen in het proces van ontwikkeling en vakbekwaamheid. Uniek voor onze werkwijze is de koppeling tussen verschillende en onderscheidende systemen. Op die manier kunnen wij de ontwikkelingen van medewerkers op verschillende niveaus analyseren.  

Onze systemen registreren alle opleidingsactiviteiten en geven ons inzage in wat medewerkers beheersen en waar er bijgestuurd moet worden. Vervolgens kunnen medewerkers die moeite hebben met dezelfde onderdelen samen opgeleid worden. Trainingen worden hierdoor gerichter en bestaan uit deelnemers op hetzelfde niveau, hetgeen vakdidactisch gezien een beter leereffect bewerkstelligt. We leveren dus niet alleen maatwerktrainingen en -opleidingen op organisatieniveau maar ook op medewerkersniveau.

Ons e-Portfolio biedt de mogelijkheid om nauwkeuriger te budgetteren en impactanalyses uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de impact van een besluit tot het verhogen van de functievereisten. Door dergelijke situaties na te bootsen, kan bepaald worden wat dit betekent voor een groep medewerkers wat betreft het opleidingsbudget, de opleidingsinspanning, de bezetting en dergelijke. Daarnaast is het mogelijk om periodiek slagingspercentages in te zien van examens per functie, locatie en soort module. Vervolgens kan, op basis van deze analyses, in overleg worden getreden met de manager en/of medewerker(s) waarbij intensievere begeleiding nodig is om tot betere resultaten te komen.

Wil je ook ontzorgd worden?
Vul hieronder je gegevens in en wij nemen contact op om de mogelijkheden door te spreken. We zouden het erg waarderen als je in het bericht aan kunt geven hoeveel medewerkers het betreft en om welke dienst(en) het gaat.Velden aangegeven met * zijn verplicht


Wij werken voor