Hoffelijk Webshop
Bestel direct in onze webshop!


Examens afleggen

Weet je niet exact welk examen jij moet afleggen? Lees onderstaande informatie goed door.
Sinds 1 januari 2014 bestaat er een diplomaplicht voor alle adviserende medewerkers werkzaam in de financiële dienstverlening. Het vakbekwaamheidsbouwwerk bestaat uit negen verschillende Wft-modules (in de afbeelding weergegeven als gekleurde blokjes) die samen een beroepskwalificatie vormen (in de afbeelding weergegeven als kolom). De diplomaplicht geldt op beroepskwalificatieniveau. Alleen een volledig Wft Adviseur diploma geeft je als adviseur adviesbevoegdheid zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.

Modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid 2014


Het vakbekwaamheidsbouwwerk kent twee verschillende examens:

  • Een initieel Wft-examen:
    Wft-examens worden afgenomen per Wft-module. Wft-examens zijn bedoeld voor adviseurs die vóór 1 januari 2014 niet in het bezit waren van een geldig onderhouden Wft-diploma of daaraan gelijkgesteld diploma of voor toetreders op de markt.
  • Periodiek PE-examen:
    Vanaf 2017 zal iedereen met een Wft Adviseur diploma periodiek een PE-examen afleggen om dat diploma geldig te houden. Zo’n examen doe je eens in de drie jaar. De eerste vaste PE-termijn loopt tot 1 april 2019. Je kunt vanaf 1 april 2017 PE-examens doen. De eerste PE-termijn beslaat in de praktijk dus twee, in plaats van drie jaar.
     
Het is niet meer mogelijk om Wft Adviseur diploma's te verwerven via PEplus-examens. De overgangstermijn waarin je deze mogelijkheid had, is geëindigd op 31-12-2016.  

Voor zowel de Wft- als de PE-examens is het belang dat je op de hoogte bent van de relevante PE-actualiteiten en dat je de (basis)kennis kunt toepassen (vaardigheden). Daarnaast wordt getoetst hoe je handelt in bepaalde klantsituaties (competenties) en hoe je omgaat met dilemma’s (professioneel gedrag).

Heb je vragen over de examens? Onze opleidingsspecialisten helpen je graag en kunnen je persoonlijk advies geven in PE 2.0 of bel met 010 - 760 11 00.


Wij werken voor