Hoffelijk Webshop
Bestel direct in onze webshop!


Onze dienstverlening

Hoffelijk is ontstaan vanuit passie voor het vak en met de visie dat de consument altijd en alleen het beste advies verdient. Omdat de wereld om ons heen voortdurend verandert en de consument steeds hogere eisen stelt aan onze dienstverlening, is het continu op topniveau presteren een hele uitdaging. De adviseur moet tegenwoordig nogal wat in zijn mars hebben. Hij moet deskundig zijn, vaardig en integer. In de spreekkamer toegevoegde waarde leveren door het beheersen van het samenspel van kennis, vaardigheden, competenties en professioneel gedrag: daar gaat het om. De consument heeft recht op die toegevoegde waarde en verwacht deze ook.

Wij willen adviseurs helpen hun vak goed uit te oefenen, zodat consumenten van nog beter advies kunnen worden voorzien. Daarom hebben wij als groep professionals de handen ineengeslagen om andere financieel dienstverleners te ondersteunen in hun ontwikkeling. Iedere dag weer. In 2013 hebben we vanuit die visie Permanente Educatie 2.0 (PE 2.0) geïntroduceerd. Een vernieuwend concept waarmee we invulling geven aan onze wens om continu te werken aan de professionaliteit en vakbekwaamheid van financieel professionals.

Inmiddels merken we dat adviseurs ons zien als een nieuw soort opleider. Een opleider waar met enthousiasme en passie wordt gewerkt aan het verbeteren van de sector, zodat de consument krijgt wat hij verdient: het beste advies en financiële rust. Adviseurs herkennen zich hierin, willen erbij horen en hier echt onderdeel van uitmaken. Er heeft zich een hechte groep vakgenoten verenigd in een club: Hoffelijk. Samen zetten we de schouders eronder en gaan we de toekomst beter in. Samen gaan we voor continue vakbekwaamheid. Met allemaal enthousiaste vakgenoten, die het vak en de consument een warm hart toedragen. Een club waarin we elkaar weten te vinden als we hulp nodig hebben, waarin we met zijn allen de ontwikkelingen in ons vak bijhouden. Nieuws met elkaar delen, maar vooral stilstaan bij wat het nieuws voor invloed heeft op onze adviespraktijk, op onze klanten. Met elkaar discussiëren we hierover. Samen werken we aan onze professionele ontwikkeling en aan een betere financiële dienstverlening in Nederland.


Wij werken voor