Hoffelijk Webshop
Bestel direct in onze webshop!


Het vakbekwaamheidsbouwwerk

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe regeling van kracht gegaan binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verscheidene onderzoeken van de AFM toonden aan dat vaardigheden meer centraal moesten staan om tot een beter advies te komen. Dit resulteerde in een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk waarbij de vakbekwaamheid van de adviseur centraal staat. Dit is bijvoorbeeld te merken aan de uitbreiding van de eisen op het gebied van competenties, vaardigheden en professioneel gedrag.

Het vakbekwaamheidsbouwwerk is meer gericht op de klant en de adviseur dan op het product. Er is voor gekozen om verschillende beroepskwalificaties te introduceren, welke afhankelijk zijn van het vak dat de adviseur (dagelijks) uitoefent. In de onderstaande afbeelding wordt het vakbekwaamheidsbouwwerk schematisch weergegeven.

Modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid 2014
Modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid 2014
Wat is er allemaal veranderd?
Sinds 1 januari 2014 is er een overgangsregeling ingegaan waarbij een diplomaplicht ontstaat voor adviseurs en bemiddelaars. Dit betekent dat het zogenaamde bedrijfsvoeringsmodel voor adviserende klantmedewerkers tot een einde komt per 1 januari 2017.
Een andere verandering is dat vroegere Wft-deelmodules vanaf 1 januari 2014 niet meer geldig zijn. Alleen als je op 31 december 2013 in het bezit was van een volledig geldig gehouden Wft-module maak je aanspraak op een gelijkstelling voor het PE plus-examen.

Voor wie is de regeling van toepassing?
Het vakbekwaamheidsbouwwerk geldt voor verschillende financieel adviseurs, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen adviserende en informerende klantmedewerkers. Om te beoordelen of je een adviserende of informerende klantmedewerker bent, moet er gekeken worden of er geadviseerd wordt in de zin van de Wft en of de werkzaamheden vallen binnen de reikwijdte van de vergunning van de AFM. Het Ondernemersloket van de AFM kan hier meer duidelijkheid over geven (0800 - 680 06 80).

Iedere klantmedewerker is verplicht om vanaf 1 januari 2014 aantoonbaar permanent actueel vakbekwaam te zijn. Dit betekent dat klantmedewerkers altijd op de hoogte dienen te zijn van actuele ontwikkelingen in hun vakgebied.
Tot slot moeten adviserende klantmedewerkers een Wft Adviseur diploma hebben voor elke beroepskwalificatie waarin zij adviseren. Deze Wft Adviseur diploma's moeten periodiek onderhouden worden door middel van PE-examens.


Wij werken voor