Hoffelijk Webshop
Bestel direct in onze webshop!


Wat je moet weten over de PE-termijnen

Sinds 1 april 2017 is de eerste PE-termijn begonnen. Hier lees je alles wat je moet weten over de PE-termijnen. Heb je toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

Wanneer moet ik PE-examens doen?
Als je een adviseursdiploma hebt, moet je deze periodiek onderhouden. Dit doe je met een PE-examen. De huidige periode voor deze examens loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2019. Voor 1 april 2019 moeten je adviseursdiploma’s dus geldig zijn gehouden met een PE-examen. Je mag zelf kiezen op welk moment in die periode je het PE-examen doet. Welke PE-examens je moet doen, is afhankelijk van welke adviseurkwalificaties je hebt.


Welke PE-periodes zijn er?
De PE-periodes duren in principe drie jaar, met uitzondering van de eerste periode:

  • 1 april 2017 tot 1 april 2019
  • 1 april 2019 tot 1 april 2022
  • 1 april 2022 tot 1 april 2025

In het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk duren de Wft-PE-periodes 36 maanden. Elke adviseur dient elke 36 maanden succesvol een PE-examen af te leggen voor de beroepskwalificatie(s) waarin hij/zij adviseert. Dit PE-examen dient te worden afgelegd bij een door het CDFD erkend exameninstituut.

Welke PE-examens moet ik doen?
Welke PE-examens je moet doen, is afhankelijk van de adviseurkwalificaties die je hebt. PE-examens worden op beroepskwalificatieniveau gedaan. Dat betekent dat je voor je adviseursdiploma Hypothecair Krediet bijvoorbeeld alleen het PE-examen Hypothecair Krediet hoeft te doen. De onderliggende kwalificaties Basis en Vermogen hoeven niet apart te worden onderhouden. Houd rekening met de datum waarop het diplomarecht is verkregen. Deze datum bepaalt binnen welke PE-termijn je diploma valt.

De beroepskwalificatie Adviseur Basis vervalt
Het Wft-diploma “Adviseur Basis” levert geen bevoegdheid op tot het uitoefenen van een adviseursfunctie. Daarom is er besloten dat de verplichting voor adviseurs met alleen de beroepskwalificatie Adviseur Basis zal komen te vervallen, omdat de beroepskwalificatie Adviseur Basis wordt geschrapt. Je Wft-diploma Basis krijgt de status van een Wft-modulecertificaat. Dat houdt ook in dat je altijd de gelegenheid blijft houden om met aanvullende modulecertificaten een Wft-diploma te behalen. Het afleggen van een PE-examen Basis is niet meer nodig. Ook in deze huidige PE-periode hoef je geen PE-examen meer te doen.

Dit besluit is op 20 februari door het ministerie gepubliceerd in het Staatsblad. Meer informatie over dit besluit is te vinden op onze website.

Vakbekwaamheidsbouwwerk


Hoe bepaal ik welke PE-periode voor mij relevant is?
De uitgiftedatum van een diploma zegt niets over de geldende PE-periode. De examendatum van het examen dat in een advieskwalificatie resulteert, bepaalt wanneer jij een PE-examen moet doen.
 

Voorbeeld:
Je legt op 31 maart 2017 het Wft-examen Hypothecair Krediet af en je had Wft Basis en Wft Vermogen al in een eerder stadium behaald. Dan is het recht op het Adviseursdiploma Hypothecair Krediet voor jou op 31 maart 2017 ontstaan. Dit betekent dat je het PE-examen Hypothecair Krediet voor 1 april 2019 moet maken.

 

Ik slaag in een PE-periode voor een Wft-examen waarmee ik een nieuw adviseursdiploma krijg. Welke periode geldt dan voor mij?
Als een Wft-examen van een hogere module resulteert in een nieuw adviseursdiploma, vervalt daardoor een eerdere PE-verplichting.
 

Voorbeeld:
Je hebt het Adviseursdiploma Schade Particulier behaald in 2015. Je zou dan het PE-examen Schade Particulier voor 1 april 2019 moeten afleggen. Doe je echter in 2018 Wft-examen Schade Zakelijk, dan vervalt deze verplichting. Je moet dan het PE-examen Schade Zakelijk voor 1 april 2022 doen.


Welke stof wordt er geëxamineerd?
Dat is afhankelijk van de datum waarop je examen doet. Elk jaar worden op 1 april de nieuwe actualiteiten door het CDFD doorgevoerd in de examens. Exameninstituten kunnen hun lesmateriaal daar meestal in februari op aanpassen. Als je omstreeks 1 april examen gaat doen, moet je dus goed kijken welke stof relevant is om te bestuderen. Weet je het niet zeker? Mail of bel ons dan even.

Valt mijn Consumptief Krediet onder het PE-examen Hypothecair Krediet?
Adviseurs Hypothecair Krediet adviseren in de praktijk ook vaak over Consumptief Krediet. Om die reden is er besloten dat adviseurs die beschikken over zowel de beroepskwalificatie Adviseur Consumptief Krediet als Adviseur Hypothecair Krediet beide beroepskwalificaties geldig kunnen houden door in deze PE-periode alleen het PE-examen Hypothecair Krediet met goed gevolg af te leggen. Vanaf 1 april 2019 zal de module Hypothecair Krediet aangevuld worden met eind- en toetstermen uit de module Consumptief Krediet. Dit betekent dat vanaf 1 april 2019 een Adviseur Hypothecair Krediet dus mag adviseren over zowel Hypothecair Krediet als Consumptief Krediet.

Dit besluit is op 20 februari door het ministerie gepubliceerd in het Staatsblad. Meer informatie over dit besluit is te vinden op onze website.

Hoe zit het met modulecertificaten?
Incomplete beroepskwalificaties (modulecertificaten) kennen geen PE-examenplicht en ook geen vervaltermijn. Als je geen adviseursdiploma(‘s) hebt maar een Wft-modulecertificaat, hoe je dus geen PE-examens te doen. Dat komt omdat de plicht op PE-examens toeziet op adviseursdiploma’s. met een los modulecertificaat mag je dan ook niet adviseren.
 

Voorbeeld:
Je hebt een Wft-examen Hypothecair Krediet gedaan, maar hebt geen Adviseur Basis en/of Vermogen. Je krijgt dan geen Adviseursdiploma Hypothecair Krediet, maar een Wft-modulecertificaat. Dit certificaat hoeft niet te worden onderhouden met PE. Dat betekent dus tegelijkertijd ook dat Wft-modulecertificaten een oneindige geldigheid hebben.


Ik heb een Adviseursdiploma Schadeverzekering ontvangen. Waarom heb ik dan geen Adviseursdiploma Zorgverzekering ontvangen?
Met het Adviseursdiploma Schadeverzekering (particulier of zakelijk), heb je ook de bevoegdheid om te adviseren in zorgverzekeringen. Je krijgt er alleen geen apart diploma voor. Als je je Adviseursdiploma Schadeverzekering onderhoudt met de PE-examens, behoud je je bevoegdheid in zorgverzekering te adviseren. Laat je je Adviseursdiploma Schadeverzekeringen verlopen? Dan vervalt ook de bevoegdheid voor zorgverzekeringen. Als je apart examen in Wft Zorgverzekering doet, ontvang je een apart Adviseursdiploma Zorgverzekeringen. Deze moet je ook apart onderhouden met PE-examens.

Wanneer krijg ik het predicaat cum laude?
Per 1 januari 2017 worden er geen cum-laude-predicaten meer uitgegeven door DUO.

Als ik voor 1 april 2017 examen doe, wanneer moet ik dan PE-examen doen?
Wanneer je bijvoorbeeld Wft Vermogen voor 1 april 2017 behaalt, dien je voor 1 april 2019 het PE-examen Wft Vermogen nogmaals te hebben gedaan. Besluit je om in 2018 Wft Pensioen af te leggen, dan vervalt deze verplichting. Je dient dan het PE-examen Pensioen voor 1 april 2022 af te leggen.


Wij werken voor