Hoffelijk Webshop
Bestel direct in onze webshop!


Permanent actueel vakbekwaam

Wat is Permanent Actueel (PA) en waarom is dit een wettelijke verplichting geworden?
Organisaties in de financiële branche moeten ervoor zorgen dat ‘klantmedewerkers’ permanent actueel vakbekwaam zijn. Dit zijn alle medewerkers die in een financiële organisatie inhoudelijk contact hebben met klanten. Dit is dus breder dan alleen adviseurs. Deze verplichting geldt sinds 1 januari 2014.

Achtergrond wettelijke verplichting
Vanaf 2017 hoeven diplomahouders nog maar eens in de drie jaar een PE-examen te doen. Om te waarborgen dat klanten steeds worden geadviseerd op basis van de meest actuele kennis en ontwikkelingen in het vakgebied is deze nieuwe wettelijke verplichting er aanvullend op de diploma- en PE-verplichting gekomen. Ook het feit dat het bedrijfsvoeringsmodel is komen te vervallen als manier om deskundigheid van medewerkers aan te tonen heeft geleid tot deze nieuwe vereiste om op organisatieniveau te regelen dat medewerkers actueel vakbekwaam werken.

Hoe aantonen dat je PA bent?
De verplichting om als organisatie en medewerker permanent actueel vakbekwaam te zijn, is een open norm. Je mag zelf bepalen hoe die norm wordt ingevuld. Twee uitgangspunten die aantoonbaar geregeld moeten zijn op medewerker-niveau:

  1. Medewerkers zijn permanent op de hoogte van actualiteiten;
  2. Medewerkers kunnen deze actuele ontwikkelingen toepassen.

Hoe als organisatie aantonen PA te zijn?
De AFM verwacht op organisatieniveau dat financiële dienstverleners in hun interne processen (AO/IC) vastleggen op welke wijze de actuele vakbekwaamheid van klantmedewerkers wordt gewaarborgd.

Toetsen van actuele kennis bij klantmedewerkers is niet strikt noodzakelijk, maar de AFM beoordeelt het positief als een vorm van tussentijds toetsen wel plaatsvindt. De PA-invulling die Hoffelijk biedt kenmerkt zich door de aantoonbaarheid waarmee medewerkers permanent aan hun vakbekwaamheid werken.

De Hoffelijke oplossing
Hoffelijk Financieel geeft met het bedieningsconcept ‘PE 2.0’ al veel langer invulling aan wat per 1 januari 2014 een wettelijke vereiste is geworden: medewerkers in staat stellen permanent actueel vakbekwaam te werken.

Specificaties digitaal platform PE 2.0
  • Nieuwsberichten opgesteld door een professionele vakredactie;
  • Keuze voor de samenvatting of voor extra achtergrondinformatie;
  • Praktische tips om het nieuws toepasbaar te maken in het adviesgesprek;
  • Toetsvraag per nieuwsbericht: toets jezelf en maak je kennisopname aantoonbaar.

Academy
Voor grotere organisaties richten we binnen PE 2.0 een eigen ‘Academy’ in, die in de look en feel van de organisatie wordt opgebouwd en waarin de nadruk ligt op kennis delen en het eventueel toevoegen van organisatie-specifieke thema’s.

Niet omdat het moet of omdat we het moeten kunnen aantonen, maar om onze klanten van het beste advies te kunnen voorzien.


Lidmaatschappen

Permanent Actueel Wft
€ 100,00

Wij werken voor